Picch nun parri, vuccuzza?

Picch nun parri, vuccuzza?
Rnami vasati ca m'ammzzanu,
picch mriri vgghiu nna t vituzza.

Cu sugnu iu, p ffriti campari,
p ffriti campari appressu a mmia?
Sugnu mmischinu, catamiatu comu u mari.

E ddunami la vita, arma mea,
picch un chinciri addisu chi ssai,
ma u t cori addisu comu na ddea,

comu n'ncilu ca lu Signuri manna
p sarbari li s figghi,
p sarbari cu mori e cc lu nfernu addumanna.

E prrami e parra sempri, nica,
e ca li t occhi un si vtinu,
ma a t facciuzza sempri m'abbinirica,

picch comu lu ciumi cu lu mari si junci,
puru iu, ca nuddu sugnu,
a ttia m'assummu addivintannu luci.

R cori ca s'anncanu unu sunnu,
e una sula l'arma e ncorpu:
mriri p tta sarba lu munnu,

un munnu c'addumanna sangu,
crozzi e viti p ssazzirisi,
e mmncia mini ca s ffatti i fangu.

Ma tu quari e mi inchi nsognu,
arripizzi a m arma spardata:
a m testa e u m pettu ti rugnu,

e a t ucca ca parra sempri talu,
comu n'omu ca p vvviri muru.