User Tag List

Risultati da 1 a 7 di 7

Discussione: Fate voi

 1. #1
  Prete ortodosso
  Data Registrazione
  21 Apr 2009
  Messaggi
  235
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Predefinito Fate voi

  Mănăstirea Sfântului Cuvios Serafim de Sarov
  din San Felice (Pistoia, Italia)
  TRADIŢIA ORTODOXĂ, nr. 20
  Iunie 2008
  P.S. Silvano
  Sfântul Bucuriei, cel care părăsise această lume scăldat în lumina cea neapusă a Învierii veşnice, cântând Canonul Paştilor în faţa Icoanei Maicii Domnului, îşi avea de acum închinată o biserică în Italia, acest pământ care a fost ortodox în primii 1000 ani ai creştinismului, devenind mai apoi loc al vânzării Credinţei, patria papei Romei, începător şi mărturisitor al ereziei papistaşe. Pe locul paraclisului nobilei familii din interiorul vilei, a fost amenajată o mică biserică ortodoxă, cu hramul Sfinţii Mucenici Agapie şi Alexandru. Din cel moment, mica biserică a devenit chiar parohia italienilor ce îmbrăţişau adevărata credinţă, dar şi a ortodocşilor străini, care veneau la Pistoia.
  Din această mănăstire, aflată astăzi sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din Grecia (Sfântul Sinod în Rezistenţă), va pleca o rază de lumină misionară, devenind inima episcopiei de Luni şi a exarhatului Italiei. În anul 2004, părintele arhimandrit Silvano va fi hirotonit întru arhiereu, fiind numit păstor şi episcop al noii parohii, numită precum vechea reşedinţă apostolică din Luni. Obştea mănăstirii are zece vieţuitori: preasfinţitul Silvano, doi părinţi monahi, un frate începător, un preot de mir, de naţio-nalitate ucraineană, precum şi trei preoţi de origine italiană, alături de un arhidiacon şi un cântăreţ la strană. Ei urmăresc şi coordonează activitatea a şase parohii ortodoxe în Italia, desfăşurând o intensă activitate misionară.
  În centrul oraşului Pistoia, într-un spaţiu oferit de Primăria oraşului, a fost întemeiată Biserica Noilor Mucenici şi Mărturisitori ai Rusiei din secolul XX, pictată în întregime, având catapeteasma sculptată manual în lemn. Ea este o adevărată bijuterie, pe care turiştii şi chiar şcolarii excursionişti, însoţiţi de profesori, vin să o viziteze. Aici, părintele Vitalie le vorbeşte tuturor despre frumuseţea nepământească a picturii bizantine şi despre arta ortodoxă, ca element important al cinstirii lui Dumnezeu. Mulţi dintre vizi-tatorii care participă la Sfintele Liturghii săvârşite aici, spun că trăiesc din plin simţă-mântul că cerul s-a pogorât pe pământ, iar Sfinţii şi îngerii cântă împreună cu oamenii, lăudând pe Domnul. În cadrul mănăstirii funcţionează Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Grigorie cel Mare”, unde există posibilitatea de a urma, la zi sau la dis-tanţă, cursurile Seminarului sau chiar pe cele superioare, pentru obţinerea doctoratului în Teologie Ortodoxă. În plus, facultatea oferă un program de catehizare ortodoxă, unde cei ce vin la Ortodoxie dobândesc cunoştinţele de bază ale dogmaticii şi teologiei. Prin aceste activităţi misionare, desfăşurate după modelul apostolic, Mănăstirea Sfântul Cuvios Serafim de Sarov a căpătat un bun renume, devenind un centru duhovnicesc şi cultural ortodox. Preasfinţitul Silvano este coordonatorul acestor activităţi, fiind autor de ample tratate, articole şi cursuri de teologie ortodoxă. Deşi împovărat de ani, Preasfinţitul Silvano îşi duce în continuare sarcina chemării episcopale, ostenindu-se neobosit pentru bunăstarea duhovnicească a obştii încredinţate, precum şi a comunităţii de credincioşi. În fiecare zi de duminică, după săvârşirea Sfintei Liturghii, el ţine cuvânt de învăţătură, iar în Postul Mare se organizează cateheze şi conferinţe pe teme ortodoxe. Atmosfera duhovnicească păstrează multe însuşiri ale primei ere creştine, când după săvârşirea Sfintei Euharistii, credincioşii se împărtăşeau de mesele frăţeşti, numite agape creştine.
  Aşezământul este o adevărată oază de linişte, un loc al cinstirii Dumnezeului adevărat, o chemare pentru tinerii ce vor să se alăture obştii monahale de aici, cu hotărârea nestrămutată de a păstra voturile monahale şi de a duce o viaţă de rugăciune, răspândind lumina Ortodoxiei pe pământul Italiei, întărind Biserica ortodoxă locală de aici, întemeiată pe Cuvântul nemincinos al lui Dumnezeu. Printre odoarele bisericii mănăstirii, se află numeroase părticele de moaşte de Sfinţi, şi în primul rând trupul frumos mirositor al Sfântului Mucenic Alexandru din Centocelle, care ocroteşte în chip nevăzut viaţa acestei mici, dar inimoase comunităţi călugăreşti. Mai mult ca oricând, acum este nevoie de rugăciunea tuturor credincioşilor ortodocşi tradiţionalişti de pretutindeni, pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze întemeierea unei obşti de maici, conduse de maica Iustina, o fiică duhovnicească a preasfinţitului Silvano, aflată acum la mănăstirea de maici Sfinţii Arhangheli din Aphidnai, regiunea Attica, Grecia, unde îşi desăvârşeşte pregătirea duhovnicească, sub îndrumarea maicii stareţe.
  Porţile Mănăstirii Sfântul Serafim de Sarov sunt deschise pentru a găzdui tinerii studenţi teologi care doresc să dobândească o solidă pregătire în teologie ortodoxă, sub îndrumarea episcopului Silvano şi a profesorilor colaboratori ai săi. Aşezământul este organizat ca persoană juridică publică, recunoscută de către statul italian care asigură parohiilor ortodoxe de stil vechi, indiferent de naţionalitatea lor, reprezentanţa civilă, cu toate garanţiile ce decurg din aceasta, atât pentru cler, cât şi pentru credincioşi.


  •   Alt 

   TP Advertising

   advertising

    

 2. #2
  Forumista
  Data Registrazione
  21 Oct 2006
  Messaggi
  186
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Predefinito

  Salve padre Janji, ma dopo l’albanese Lei parla anche il rumeno.?
  Sembra che tutti lo hanno capito, ma nessuno non risponde…!
  Shendet At Janji.

 3. #3
  memoria storica
  Data Registrazione
  17 Feb 2005
  Messaggi
  2,680
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Predefinito

  Perchč postare in rumeno?
  Non ne capisco l'utilitŕ: il forum č spazio di condivisione, non bacheca autoreferenziale.

 4. #4
  Prete ortodosso
  Data Registrazione
  21 Apr 2009
  Messaggi
  235
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Predefinito

  Citazione Originariamente Scritto da uva bianca Visualizza Messaggio
  Perchč postare in rumeno?
  Non ne capisco l'utilitŕ: il forum č spazio di condivisione, non bacheca autoreferenziale.
  Jo Zoti vëlla Arbreshi, u nëng kuptonj as një fjalë ket gjufa rumenë. Po e pe ket një sit e fjit pir kit qishin çë gjëndet nëndë Itallien e postarta, vet ktë. Të fala ka fundi e zëmris. Prifti Janji
  No caro amico nessuna bacheca referenziale, io il rumeno non lo mastico, perň gironzolando tra i vari siti, mi sono imbattuto su questo articolo che parlava di una Chiesa ortodossa, una chiesa con cui noi non siamo in comunione, ma sempre ortodossa. Non ho fatto distinzione tra nuovo o vecchio calendario, non mi sono interessato se canonico o non canonico, ma parlando di qualcosa che č italiano ho voluto inserirlo senza velleitŕ. Se non ti aggrada puoi sempre girare al largo, tutto qui. E poi non č che a furia di spremere uva bianca, il suo nettare con tutti i suoi fumi ti abbia procurato giramenti di testa? Firmozioti

 5. #5
  www.natidallospirito.com
  Data Registrazione
  08 Jun 2006
  Messaggi
  114
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Predefinito

  E che ci vuole, basta far lavorare Gughel (google)!
  Ecco la sua traduzione. A parte il "mondo di balneazione" che, ahimé, mi fa venir voglia di andare al mare, e tante altre amenitŕ gughelesche, qualcosina del testo originale si capisce


  Monastero di San Serafino di Sarov devoto
  San Felice (Pistoia, Italia)
  TRADIZIONE ortodossa, no. 20
  Giugno 2008
  P.S. Silvano
  Saint Bucuriei, che lasciano questo mondo di balneazione, alla luce della Risurrezione neapusă eterna, cantando di fronte Pascha Canon Icoanei Vergine Maria, la sua ora Stagione teatrale una chiesa in Italia, la terra che ha ortodossi nel 1000 il primo anno del cristianesimo, diventando quindi luogo la vendita della Fede, il papa di Roma paese, principianti e mărturisitor di ereziei papista. Il nobile famiglia cappella all'interno della villa, č stato montato un piccolo chiesa ortodossa, i santi patroni Mucenici agape e Alexander. Da quel momento, piccola chiesa č diventata una parrocchia come anche gli italiani abbracciato la vera fede, ma gli ortodossi stranieri, che č venuto da Pistoia.
  Da questo monastero, che si trova oggi sotto la giurisdizione della Chiesa Ortodossa di Old Style in Grecia (Santo Sinodo nella Resistenza), andrŕ un raggio di luce misionară, diventando il cuore della episcopato Lunedi exarhatului e Italia. Nel 2004, Padre Silvano prima sarŕ interamente vescovo di coordinamento, di essere nominato vescovo e pastore delle nuove parrocchie, chiamato l'ex residenza del Lunedi Apostolica. Monastero Consiglio ha dieci vieţuitori: preasfinţitul Silvano, due monaci genitori, un fratello nuovo arrivato, un sacerdote di stupore, la nazionale ucraina nalitate, nonché di tre sacerdoti di origine italiana, insieme con un arhidiacon e canto in un coro. Essi monitorare e coordinare il lavoro di sei parrocchie ortodosse in Italia, desfăşurând un intenso lavoro missionario.
  In centro cittŕ di Pistoia, in uno spazio fornito dal Municipio, la Chiesa Nuova č stata fondata Mucenici Mărturisitori e la Russia nel XX secolo, dipinto in pieno, dopo aver catapeteasma mano in legno intagliato. E 'un vero gioiello, che i turisti e anche şcolarii turistico, accompagnati dagli insegnanti, venite a visitare. Qui, la madre Vitalie tutti parlare della bellezza di un dipinto nepământească arte bizantina e ortodossa, come un importante elemento di cinstirii Dio. Molti Vizi-tatorii che partecipano alla santa liturgia commesso qui, dicono di vivere pienamente Manta sentire che il cielo č stato Pogor sulla terra, e dei Santi e angeli cantare insieme con le persone, lăudând il Signore. Nel monastero opere Facoltŕ di Teologia Ortodossa "S. Ierarh Grigorie il Grande", dove vi č la possibilitŕ di seguire, il giorno o dis-tante, Seminario e corsi in alto a destra per ottenere il dottorato in Teologia Ortodossa. Inoltre, la scuola offre un programma catehizare ortodossi, in cui le persone vengono a Ortodoxie acquisire le conoscenze di base di dogmaticii e teologia. Attraverso queste attivitŕ missionaria, effettuati dopo il modello apostolico, devotamente Monastero di San Serafino di Sarov ha acquisito una buona reputazione, diventando un centro culturale e religioso ortodosso. Preasfinţitul Silvano č il coordinatore di tali attivitŕ, l'autore di ampie trattati, articoli e corsi di teologia ortodossa. Anche se l'onere di anni, Preasfinţitul Silvano portare a loro come il compito dei Vescovi chiamata, fatica instancabilmente per il benessere della comunitŕ affidata duhovnicească e la comunitŕ dei credenti. Ogni Domenica, dopo aver commesso il Santo liturgia, egli mantiene per tutto l'arco della parola, e la Quaresima č cateheze e organizza conferenze su argomenti ortodossi. Duhovnicească atmosfera conservati molti însuşiri della prima era cristiana, quando, dopo aver commesso la Santa Eucaristia, i fedeli sono condivise pasti fraternamente chiamato Agape cristiana.
  Aşezământul č una vera oasi di pace, un luogo di cinstirii vero Dio, un invito per i giovani che vogliono entrare a far parte della comunitŕ monachal qui, con risoluta determinazione a mantenere monachal voti e di condurre una vita di preghiera, di diffondere la luce ortodoxiei Italia terra, che abilita locale chiesa ortodossa qui, nemincinos basata sulla parola di Dio. Tra odoarele chiesa monastero, fa parte di molte reliquie dei santi, e il primo odorifere corpo del Santo Martire Alessandro di Centocelle, che proteggono il chip invisibile vita di questo piccolo ma appassionato călugăreşti comunitŕ. Piů che mai, bisogno ora č la preghiera tradizionale tutti i credenti ortodossi in tutto il mondo, perché Dio binecuvinteze creazione di un obşti di monache, ha portato Iustina madre, una figlia duhovnicească uno preasfinţitului Silvano, ora situato nel monastero di monache del Santo Arcangeli Aphidnai , Regione Attica, Grecia, dove ha desăvârşeşte preparazione duhovnicească, sotto la guida di Madre madre.
  Gates Monastero di San Serafino di Sarov sono aperti per ospitare i giovani studenti di teologia che desiderano acquisire una solida base nella teologia ortodossa, sotto la direzione del Vescovo Silvano e collaboratori delle sue insegnanti. Aşezământul č organizzato come un ente di diritto pubblico, riconosciute dallo Stato italiano per garantire la parrocchia ortodossa del vecchio stile, indipendentemente dalla loro nazionalitŕ, di rappresentanza civile, con tutte le garanzie che ne derivano, sia per il clero ed i fedeli per.

 6. #6
  memoria storica
  Data Registrazione
  17 Feb 2005
  Messaggi
  2,680
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Predefinito

  Citazione Originariamente Scritto da Firmozioti Visualizza Messaggio
  non č che a furia di spremere uva bianca, il suo nettare con tutti i suoi fumi ti abbia procurato giramenti di testa? Firmozioti
  Queste risposte sempre "piccate"...
  La chiarezza č uan necessitŕ, la minaccia un errore.

 7. #7
  Prete ortodosso
  Data Registrazione
  21 Apr 2009
  Messaggi
  235
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Predefinito

  Citazione Originariamente Scritto da uva bianca Visualizza Messaggio
  Queste risposte sempre "piccate"...
  La chiarezza č uan necessitŕ, la minaccia un errore.
  Le risposte oltre ad essere "piccate" sono anche piccanti e impregnate di sano humor. Non credo che sostenendo: "succhiando il nettare dell'uva" tutto ad un tratto diventa una minaccia, amico mio non vedo la consistenza in questa tua fumosa risposta e dal punto di vista legale non c'č neanche l'ombra di una ingiuria. Quindi solo una constatazione ad una tua infelice espressione. Noi ortodossi, possiamo anche non essere della famiglia della canonicitŕ o dei diversi calendari, ma non possiamo tollerare che la nostra fede, da chiunque provenga ovvero intermini politici da destra o da sinistra e in termini calcistici dal genoa o dalla sampdoria, sia derisa o peggio ancora presa in giro come fattore concupiscente. L'ortodossia č la vera fede, gli altri si arrangino.... .Quindi nč minacce, nč bestemmie, ma solo chiarezze fraterne ed amichevoli. Chi ha voglia di intendere intenda. Aměn P. Giovanni (Firmozioti)

 

 

Discussioni Simili

 1. Parlamentari: fate ridere, fate pena
  Di salvo.gerli nel forum Politica Nazionale
  Risposte: 1
  Ultimo Messaggio: 14-11-12, 10:26
 2. fate come diciamo non fate come facciamo
  Di luciana (POL) nel forum Politica Nazionale
  Risposte: 13
  Ultimo Messaggio: 10-03-08, 23:42
 3. fate un partito unico, fate prima!
  Di landen nel forum Centrodestra Italiano
  Risposte: 0
  Ultimo Messaggio: 17-10-06, 11:16
 4. fate un partito unico, fate prima!
  Di landen nel forum Politica Nazionale
  Risposte: 0
  Ultimo Messaggio: 17-10-06, 11:03

Permessi di Scrittura

 • Tu non puoi inviare nuove discussioni
 • Tu non puoi inviare risposte
 • Tu non puoi inviare allegati
 • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226