PDA

Visualizza Versione Completa : atÚbiu de importu, lunis 2 de ladŗminiPerdu
01-10-06, 08:48
Crasi su SÚtziu Maist@s de Lžngua Sarda
01/10/2006
Lunis a is sesi de a merií in sa Domu Ďe is Foddis in Pauli
Maistas e professoras bilžnguas totus acorradas. Das pinnžgat su SÚtziu Maistas e Maistus de Lžngua Sarda, ki po lunis at apariÁau uníatÚbiu po presentai síassÚtziu e po programai is fainas po síannu scolŗstigu nou, ki at a tocai a apariÁai su primu cungressu nazionali puru. Síapuntamentu est a is sesi de a merií in sa Domu Ďe is Foddis in Pauli, a canta Ďe sa Cantina Sotziali.

http://www.comitau.org/ligi.php?id=543